top of page

Hva er IoPT?

IoPT står for Identitets Orientert Psykotraume Teori - og Terapi med intensjonsmetoden, og er utviklet av Professor Dr.Franz Ruppert.

Det er en helhetlig teori om hvordan traumer oppstår og hvilke konsekvenser de kan ha for livene våre.

HER ER TEMA DER DU KAN UTFORSKE IoPT

Jeg bistår og deg med Ordontofobi/ Tannlegeskrekk, da veldig mange venter for lenge med å gå til tannlegen på grunn av utfordringer rundt dette tema.

 

Her er tema jeg bistår deg i:

Adopsjon, Allergi, Angst, Avhengighet, Barndomstraumer, Depresjon, Drop-out, Dårlig Selvfølelse/Selvbilde, Ensomhet, Frykt, Generasjonsoverførte traumer, Hudplager, Hukommelsestap, Identitetsterapi, Indre uro, Jobb / Karriere,  Komplekse traumer, Kraftløshet, Krenkelser, Kroniske plager, Lite energi, Livsendring, Mage / Tarm plager, Misbruk, Mishandling, Mobbing, Nedstemthet, Omsorgssvikt, Overgrep, Relasjonsvansker, Seksuelle problemer, Smerter,  Sorg - Tap, Spiseforstyrrelser, Stress, Søvnløshet, Tomhet, Ubesluttsomhet, Utbrenthet, Vold, Utfordringer med å finne sin plass i livet,

Utfordringer med å nå dine mål, Gjentagende mønstre en ikke finner veien ut av (hverdagen, relasjoner, arbeidssituasjon), 

Personlig utvikling

Jente på benk
Solskinn

"Jo tidligere i livet vi får traumatiserende opplevelser, jo dypere og lengre er effekten av de på vår helse og sykdom".

Prof.Dr.Franz Ruppert

bottom of page