top of page

Hva er IoPT Traumeterapi

Det er en helhetlig teori om hvordan traumer oppstår og hvilke konsekvenser de kan ha for livene våre. Hver gang nervesystemet overbelastes fortrenges en bit av din sunne identitet. Det du mister erstattes av overlevelsestrategier, og med dette liggende ubearbeidet, kan det oppstå ubehagelige symptomer.
 

Det er en årsakrettet metode som hjelper deg å finne tilbake til det sunne mennesket du er bak symptomer og overlevelsesstrategier. I terapien velger du selv tema for det du ønsker å utforske og få bearbeiding med igjennom selvmøte og intensjonsmetoden.

Intensjonsmetoden er effektiv for personlig utvikling og traumeterapi. Den hjelper deg med hvordan du kan skape en varig endring, og med å forstå hva det er som hindrer deg i å leve det livet du ønsker for deg.

IoPT-terapi med intensjonsmetoden er selvmøter som umiddelbart lar oss få kontakt med oss selv og psyken vår. Selvmøter gir deg en bedre forståelse av deg selv, bakenforliggende årsaker og hva du trenger for å ha det bra.

bottom of page