top of page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Samtale & Terapi 1, nettstedadresse www.samtaleogterapi1.no, behandler din personlige informasjon. Jeg ber deg ettertrykkelig om å nøye lese denne personvernerklæringen og vilkårene da du ved besøk på og bruk av innholdet på mine nettsider, samt ved kjøp av pakker, kurs og programmer samtykker i de betingelsene som beskrives i disse.

 

Sist oppdatert og gjeldende fra 15.01.2024.

1. Behandlingsansvarlig

Marita L. Markussen er behandlingsansvarlig for Samtale & Terapi 1 sin behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Avhengig av tjeneste eller produkt du bestiller lagrer jeg med ditt samtykke: epostadresse, telefonnummer og navn.

I tillegg lagres adferdsmønster på nettsider, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Betalingsinformasjon ved kjøp av en eller flere tjenester lagres i mine systemer i Vipps, Onlinebooq og Fiken.

Fra 10.juli 2023 ble et nytt rammeverk kalt EU-US Data Privacy Framework lansert og umiddelbart iverksatt slik at alle bedrifter som står på lista er trygge å sende data til. Basert på EU`s advekvansbeslutning er det også nå juridisk gyldig å sende data til amerikanske bedrifter basert på EU`s standardkontrakter for personvern. 

Samtale & Terapi 1 overfører all data i henhold til lovens rammer og regler. 

3. Mindreåriges personopplysninger

Samtale & Terapi 1 behandler ikke vitende opplysninger om personer under 16 år.

Dersom personer under 16 år ønsker å melde seg på nyhetsbrevet eller kjøpe programmer/pakker/kurs hos Samtale & Terapi 1, må dette skje med foresatte eller verges uttrykkelige skriftlige samtykke.

Dersom jeg gjøres oppmerksom på at det har skjedd behandling av mindreåriges data hos meg, vil jeg øyeblikkelig slette alle data jeg har om vedkommende fra alle mine systemer og programmer.

4. Formål med behandlingen

Jeg behandler opplysningene for å kunne gjennomføre forpliktelsene jeg har etter avtale med deg.

Jeg benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, eventuelt også telefon og SMS, samt for din påmelding/deltagelse i aktiviteter som for eksempel challenges, kurs, coaching og terapi i regi av Samtale & Terapi 1.

Dersom du bruker Apple Mail, kan du velge å aktivisere Apple Mail Privacy Protection. Informasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonen finner du her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho

 

Samtale & Terapi 1 sin sider på sosiale medier som Instagram og YouTube har innebygde analyseverktøy for å lage anonymiserte rapporter om hvordan de ulike postene/videoene gjør det, slik at jeg kan lage mer innhold i tråd med hva følgere viser størst interesse for.

 Jeg bruker kun mine leverandørers innebygde programmer for analyser av nettsidetrafikk og besøkendes interesser.

Opplysninger delt i Zoom møter enten individuelt eller som del av gruppe behandles for å gi deg som kunde den oppfølgingen du etterspør, og eventuelle notater anonymiseres og legges i en GDPR-sikker skylagringstjeneste.

5. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, e-postadresse, eventuelt adresse og telefonnummer benyttes for å oppfylle bestillings – og kjøpsavtaler mellom deg og Samtale & Terapi 1. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art. 6.1.b Avtale.

Der du har samtykket vil det vil også opplysningene benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6.1.a Samtykke

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra meg.

Kjøpshistorikk og innsikt i adferd i poster på sosiale medier benyttes til å gi anbefalinger og promotere produkter og tjenester spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse for å utvikle eget innhold og tjenester i henhold til preferansene og interessene til besøkende, abonnenter og kunder. Dette er etter personvernforordningens Art.6.1.f Berettiget interesse.

Jeg minner om at dersom du bruker Apple Mail, så kan du stanse innhenting av informasjon som f eks IP adressen din ved å aktivere Apple Mail Privacy Protection. Se hvordan her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho

Dersom du ikke bruker Apple Mail, har jeg dessverre ingen mulighet til å skru av innhenting av de nevnte opplysningene når du sender e-post til meg. 

 

Samtale & Terapi 1 behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger ved påmelding til programmer etc, ei heller ved betaling av bestilte programmer. 

Ved 1 til 1 eller gruppemøter over Zoom er det naturlig at samtalene kan inkludere informasjon om særlig sensitive opplysninger. Denne informasjonen snakkes om etter både Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke. Av hensyn til personvern gjør IKKE Samtale & terapi 1 noen opptak av samtaler enten i nettmøter eller på telefon. Samtale & Terapi 1 er også underlagt streng taushetsplikt som beskrevet i vilkårene.

 

Alle opplysninger samlet under vårt samarbeid lagres i mine systemer i 3 år etter siste kontakt. Dette for å kunne dokumentere hva som er gjort av arbeid for kunden dersom det skulle forekomme spørsmål rundt dette, og i tråd med Art 6.1.c Juridisk forpliktelse.

Opplysninger innhentet ved kjøp lagres for å føre regnskap og etterleve bokføringsloven, også i tråd med personvernforordningens Art 6.1.c Juridisk forpliktelse. 

6. Innhenting av personopplysninger inkl cookies

Jeg lagrer de personopplysningene du velger å avgi på nettsidene mine.

Jeg bruker informasjonskapsler/cookies på nettsider for å få innsikt i hvor mange som besøker siden, slik at jeg kan måle interesse og forbedre kvaliteten på dette.

Mine sider på Instagram og YouTube har innebygde anonymiserte analyseverktøy som jeg bruker til å se hvilket innhold som gjør det best så  jeg kan lage mer innhold i tråd med følgeres interesser.

Hva gjelder automatiske avgjørelser, benytter ikke Samtale &  Terapi 1 seg av noe som anses som slike avgjørelser.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for Samtale &  Terapi 1 egne nettsider.

Nettlesere, søkemotorer og sosiale medier du benytter deg av har egne personvernerklæringer. For at du skal ha størst mulig kontroll over hvilken informasjon du deler med disse, anbefales du å lese personvernerklæringene deres separat og setter deg inn i hvordan du kan velge hvilke data du deler.

7. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Den 10.juli 2023 ble et nytt rammeverk mellom USA og EU lansert, kalt EU-US Data Privacy Framework (forkortet DPF), og gjort gyldig med øyeblikkelig virkning. 

Samtale &  Terapi 1 gjør all overføring av data i henhold til lovens krav og reglement. 

Jeg vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre uten ditt samtykke, med mindre jeg er rettslig forpliktet til eller har en dokumentert legitim interesse for det. For å kunne oppfylle mine forpliktelser etter avtalen med deg utleveres nødvendige opplysninger til mine samarbeidspartnere.

Nettmøteleverandøren Zoom og betalingsløsningen Stripe driftes fra USA. Zoom har standardkontrakter sammen med adekvansbeslutning som trygger dine data, mens Stripe er sertifisert i det nye rammeverket mellom EU og USA. 

Jeg benytter også sosiale medier som Instagram og YouTube som gir anonymisert innsikt i aldersgrupper, lokasjon, hvilke poster som gjør det best og liknende. Samtale &  Terapi 1 v/ Marita L. Markussen er ikke ansvarlig for hva slags informasjon disse sosiale mediene innhenter om deg ellers.

Jeg benytter også produkter fra Microsoft og Google til å skape og lagre diverse dokumentasjon. Dersom du åpner/laster ned dokumenter fra meg gjennom disse på din telefon/pc/nettbrett oppfordres du til å lese deres personvernerklæringer og bruksbetingelser separat for at du skal ha størst mulig kontroll over hvilke data du deler med hvem.

Nettmøteleverandøren jeg benytter er Zoom. Jeg innhenter ingen annen informasjon enn epostadressen din som jeg sender møtelink til. Du velger selv hva slags informasjon du velger å dele under Zoom møtet. Slike møter lagres IKKE av Samtale &  Terapi 1. 

 

Jeg minner om at denne personvernerklæringen KUN gjelder for mitt eget foretak og de personopplysningene jeg innhenter.

Mine betalingsløsninger innhenter informasjon for å gjennomføre kjøp og gi dokumentasjon jeg trenger for å overholde bokføringsloven. 

Mine samarbeidspartnere kan innhente andre typer personopplysninger som jeg selv ikke gjør og ikke har innsyn i, derfor anbefaler jeg at du leser deres personvernerklæringer også:

Domeneshop

Wix

Fiken

Instagram

DNB

Zoom

Microsoft

Google

Oneflow

Onlinebooq

8. Sletting av personopplysninger

Opplysninger mottatt i forbindelse med din bestilling / ditt kjøp lagres i mitt aktive kunderegister i 3 år fra siste kontakt mellom deg og meg, eller på din anmodning så sant ikke det bryter med juridiske forpliktelser eller dokumenterte berettigede interesser.

Opplysninger jeg etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minst 5 år i henhold til lovens krav.

Informasjon behandlet av sikkerhetsmessige årsaker har ingen slettedato satt av bedriften. Leverandører lagrer informasjonen så lenge det er nødvendig for å holde nettstedet/ systemet trygt. 

9. Rettigheter for den registrerte

Samtale & Terapi 1 behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du har rett til

●      Innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg

●      Flytting av egne personopplysninger til andre foretak

●      Retting av feil i opplysningene vi har om deg

●      Å protestere på hvordan vi behandler dine opplysninger

●      Begrensning i vår behandling av dine opplysninger

●      Sletting av opplysninger eller be om å bli glemt (I bestemte tilfeller).

●      Å få informasjon.

Du har også spesifikke rettigheter i forbindelse med automatiske avgjørelser gjort av dataprogrammer. Samtale & Terapi 1 benytter seg ikke av programmer og systemer som er å betrakte som «automatiske avgjørelser» per definisjon.

 

Dersom du mener Samtale & Terapi 1 har feilbehandlet din informasjon, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine, vil jeg be deg om å ta kontakt på epost post@samtaleogterapi1.no og merke eposten «Personvern», så hjelper jeg deg.

Det er også anledning til å klage på vår databehandling til Datatilsynet, men jeg håper du vil ta kontakt direkte først så vi kan få løst saken på en enkel og ukomplisert måte.

10. Personvernombud

Marita L. Markussen er ansvarlig for at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt av Samtale & Terapi 1

11. Informasjonssikkerhet

Samtale & Terapi 1 sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og digital tilgangskontroll, konsekvent bruk av juridisk gyldige overføringsgrunnlag til USA, samt ved kryptering.

Samtale & Terapi 1 har også databehandleravtaler med mine leverandører samt en fastlagt prosedyre for avvikshåndtering i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Samtale & Terapi 1 retter seg etter taushetsplikt i all kontakt med kunder. 

12. Kontaktinformasjon

Henvendelser med spørsmål om hvordan Samtale & Terapi 1 behandler dine data eller ønske om å utøve dine rettigheter kan sendes på epost til kontakt@samtaleogterapi1.no

Vennligst merk eposten med emne «personvern».

bottom of page